Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kfiati
10:49
0892 9d5b
Reposted fromEkran Ekran viadarthsadic darthsadic
kfiati
10:48
1571 a268
Reposted fromosaki osaki viatoxicsoul toxicsoul
kfiati
10:48
4675 b95a 500
Reposted fromsiara siara viatoxicsoul toxicsoul
kfiati
10:42
5845 fd05 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaveez veez

July 09 2015

kfiati
20:39
1385 e472 500
Kasia Gandor
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaveez veez
kfiati
20:38
20:38
4882 1ca6 500
Reposted fromyour-senpai-is-dead your-senpai-is-dead viaveez veez
kfiati
20:37
Reposted frommeem meem viaveez veez
kfiati
20:37
kfiati
20:36
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaveez veez
kfiati
20:36
5919 e8d2
Et tu, soup.io, contra me?
Reposted fromaugustus augustus viaveez veez
kfiati
20:36
0964 e0f7 500
Reposted fromcontroversial controversial viaveez veez
kfiati
20:36
4111 5c10 500
Reposted fromfor-witches for-witches viaveez veez
kfiati
20:35
8868 6e18
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaveez veez
kfiati
20:35
Whenever you text someone and they reply with "K":
Reposted fromfabs3 fabs3 viaveez veez
kfiati
20:35
8239 7cf6
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaveez veez
kfiati
20:35
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaveez veez
kfiati
20:32
0417 7c46
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaveez veez
kfiati
20:31
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaarrependimento arrependimento
20:31
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viahalucine halucine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl